Protipožiarny vypínač PROJOY PEFS

302,67

Požiarny bezpečnostný spínačPROJOY PEFS1 STRING

Nie je na sklade

 

  • 14 dní na vrátenie
Garantovaná bezpečná platba

PROJOY PEFS-EL40H-2 požiarny bezpečnostný spínačPOPIS PRODUKTUVo väčšine FV systémov sú jednosmerné izolačné spínače integrované s FV invertormi. Ale aj po vypnutí DC prepínača medzi meničom a FV panelmi to bude stále až 600 ~ 1500VDC. V prípade požiaru môžu byť hasiči vystavení veľmi vážnym potenciálnym rizikám. Ak však hasiči pred hasením požiaru vypli napájanie striedavým prúdom, bezpečnostný spínač série PEFS zistí výpadok siete a po 5 sekundách PEFS automaticky vypne izolačný spínač . Jednosmerný prúd v budove je odpojený, čím sa vytvára bezpečné prostredie pre hasičov, znižuje potenciálne škody a udržiava váš FV systém v bezpečí .PROJOY POŽIARNY BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ – ÚČINNE ZABEZPEČUJE BEZPEČNOSŤ FV SYSTÉMU1. NÁJDETE SPRÁVNY ČAS NA HASENIE POŽIARU Hasičský bezpečnostný spínač série PEFS je v súlade s medzinárodným štandardným pracovným postupom hasičov. V prípade požiaru, keď je AC okruh vypnutý, rýchly vypínač automaticky vypne a izoluje FV panely, čo hasičom umožní eliminovať riziko vysokonapäťových FV panelov na streche a získať drahocenný čas na riešenie nehoda.2. LEN PV PANELY Séria PEFS  využíva prepínač PEDS a možno ju použiť priamo s FV panelmi. V prípade požiaru môže hasičský bezpečnostný spínač rýchlo odstaviť FV systém bez rizika vysokého jednosmerného napätia. Ak si zákazník želá, aby celá strecha dosahovala ešte nižšie jednosmerné napätie (napr. pod 80V ~ 120V), na zaistenie maximálnej bezpečnosti je možné použiť viacero bezpečnostných spínačov (jeden na 2-3 panely).3. AUTOMATICKY RESETUJTE Hasičský bezpečnostný spínač série Projoy PEFS sa automaticky resetuje. Keď sa napájanie striedavým prúdom vypne (napr. počas výpadku prúdu) a potom sa napájanie obnoví, séria PEFS sa rýchlo a automaticky resetuje a znova zapojí obvod. Klient ho nemusí zakaždým manuálne resetovať.4. NEPOTREBUJE SA ŽIADNA DODATOČNÁ SIEŤ A STABILNEJŠIA SCHOPNOSŤ ZAPNUTIA A VYPNUTIA V porovnaní s bežnými rýchlostnými a solenoidovými zariadeniami využívajúcimi technológiu diaľkovej komunikácie na trhu je hasičský bezpečnostný spínač série Projoy PEF priamo riadený striedavým obvodom, ktorý nevyžaduje ďalšiu sieť. Používa iba váš existujúci systém napájania striedavým prúdom. Okrem toho PEFS nevykonáva funkciu zapnutia/vypnutia pomocou elektronických komponentov, ale prostredníctvom izolačného spínača s funkciou zhášania oblúka, ktorý priamo odpojí jednosmerný obvod s oveľa väčšou stabilitou.5. PREDĹŽTE ŽIVOTNÝ CYKLUS FV INVERTOROV Keď je vo vašom systéme nainštalovaný produkt Projoy PEFS, v prípade výpadku striedavého prúdu, ako je napríklad výpadok napájania, údržba elektrického vedenia alebo porucha siete, obvod jednosmerného prúdu sa automaticky vypne. Tým sa výrazne predĺži životnosť FV invertorov a oprava alebo výmena FV invertorov bude bezpečnejšia.6. POUŽÍVAJTE POPULÁRNE VYPÍNAČE DCSéria Projoy PEFS je vybavená spínačom PEDS, ktorý je celosvetovo najpopulárnejším jednosmerným spínačom pre fotovoltaické aplikácie. Čas odozvy odrazového mechanizmu Projoy je len 5 milisekúnd, čo dokáže rýchlo uhasiť oblúk. V kombinácii so samočistiacimi kontaktmi majú spínače zvýšenú odolnosť a bezpečnosť. Z tohto dôvodu bol PEDS vybraný mnohými výrobcami PV invertorov ako preferovaný DC prepínač.7. AKO PROFESIONÁLNY VÝROBCA DC SPÍNAČAProjoy má rozsiahle skúsenosti s dizajnom DC prepínačov a má zákazníkov po celom svete. Spoločnosť Projoy sa stala prvou spoločnosťou v Číne, ktorá vyvinula fyzickú izoláciu so schopnosťou uhasiť oblúk DC bez použitia technológie diaľkovej komunikácie, čím účinne zaisťuje bezpečnosť striech s vysokým jednosmerným napätím.